درباره ما

شرکت پژوهشگران نانوفناوری (تاسیس مرداد ۱۳۸۳)، اولین مجموعه خصوصی فعال در حوزه فناوری نانو در کشور است. هسته اولیه این شرکت متشکل از موسسین اولین مجموعه دانشگاهی در حوزه نانو، انجمن علمی نانوتکنولوژی دانشگاه تهران (تاسیس خرداد ۱۳۸۰) است که در سالهای بعد با اضافه شدن همکاران فعال و پرانرژی دیگر، اکنون به خانواده ای بزرگ از نانوتکنولوژیست‌های پرانگیزه در کشور بدل شده است.

این شرکت در بدو تاسیس در حوزه های شناسایی و اندازه گیری در مقیاس نانو، جداسازی نانوساختارها از منابع آلی و شبیه‌سازی فرایندهای فیزیکی در مقیاس نانو فعالیت کرده است. در سال های بعد با گسترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط با فناوری نانو در کشور، شرکت پژوهشگران نانوفناوری بر آموزش نیروهای انسانی و تجهیز آزمایشگاه‌ها برای پژوهش در حیطه علوم و فناوری نانو متمرکز شده است.

امروزه بعد از حدود دو دهه فعالیت مستمر، شرکت پژوهشگران نانوفناوری محصولات و خدمات متعددی در حوزه پژوهش و آموزش فناوری نانو در کشور ارائه می‌کند. اجرای رویدادهای بزرگی چون المپیاد نانو (مورد تایید بنیاد ملی نخبگان) و مدیریت باشگاه نانو از جمله آنها است.